FIRMA

Ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

Ogień i zdarzenia losowe

Sprawdż szczegóły

Ubezpieczenie obejmuje uszkodzenie mienia na skutek najczęstszych zdarzeń losowych np. pożaru, huraganu.

Kradzież

Sprawdż szczegóły

Ubezpieczenie obejmuje kradzież mienia jak również zniszczenie przy próbie włamania.

Wandalizm

Sprawdż szczegóły

Ubezpieczenie obejmuje rozmyślne bezprawne zniszczenie lub uszkodzenie mienia, w tym graffiti.

Szyby

Sprawdż szczegóły

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia lub pęknięcia.

Elektronika

Sprawdż szczegóły

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, danych i zewnętrznych nośników danych.

Maszyny

Sprawdż szczegóły

Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych oraz maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych i uszkodzeń.

NNW

Sprawdż szczegóły

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków.

OC zawodowe i prywatne

Sprawdż szczegóły

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

OC działalności gosp.

Sprawdż szczegóły

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

OC najemcy

Sprawdż szczegóły

Ochrona w sytuacji, gdy najemca wynajmujący ubezpieczony lokal, zniszczy lub uszkodzi mienie osoby trzeciej.

Firma Assistance

Sprawdż szczegóły

Przedmiotem ubezpieczenia assistance jest organizacja i pokrycie
kosztów świadczeń pomocy technicznej.

Bagaż i cargo

Sprawdż szczegóły

Ochrona przedmiotów osobistych oraz środków obrotowych od utraty lub zniszczenia w codziennym użytkowaniu oraz w podróży.

OC posiadacza nieruchomości

Sprawdż szczegóły

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania nieruchomości.

Podróż

Sprawdż szczegóły

Całoroczne ubezpieczenie obejmujące prywatne i służbowe podróże zagraniczne.

OC obowiązkowe zawodu

Sprawdż szczegóły

Obowiązkowe ubezpieczenie OC np. lekarza, zarządcy nieruchomości, architekta.

Produkty transportowe

Sprawdż szczegóły

Ubezpieczenie przewożonego mienia. OC przewoźnika, CARGO.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z UBEZPIECZENIA

firmy?

Ubezpieczenie działalnosci gospodarczej w kompleksowy sposób pozwalaja zabezpieczyć mienie firmy oraz jej interesy na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń.
Zadbaj o ochronę życia i zdrowia – Twojego i Twoich pracowników

LOKALIZACJA

ul.Staromostowa 3A
30-506 Kraków

ZADZWOŃ

12 296 35 30

NAPISZ

biuro@ubezpieczenia-glowacki.pl
lub skorzystaj z formularza

ZADZWOŃ DO NAS

12 296 35 30

LUB NAPISZ

biuro@ubezpieczenia-glowacki.pl

SPRAWDŻ NASZ ADRES

ul.Staromostowa 3A
30-506 Kraków