FIRMA

Ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

Ogień i zdarzenia losowe

Ubezpieczenie obejmuje uszkodzenie mienia na skutek najczęstszych zdarzeń losowych np. pożaru, huraganu.

Kradzież

Ubezpieczenie obejmuje kradzież mienia jak również zniszczenie przy próbie włamania.

Wandalizm

Ubezpieczenie obejmuje rozmyślne bezprawne zniszczenie lub uszkodzenie mienia, w tym graffiti.

Szyby

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia lub pęknięcia.

Elektronika

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, danych i zewnętrznych nośników danych.

Maszyny

Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych oraz maszyn i urządzeń od szkód elektrycznych i uszkodzeń.

NNW

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków.

OC zawodowe i prywatne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu.

OC działalności gosp.

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

OC najemcy

Ochrona w sytuacji, gdy najemca wynajmujący ubezpieczony lokal, zniszczy lub uszkodzi mienie osoby trzeciej.

Firma Assistance

Przedmiotem ubezpieczenia assistance jest organizacja i pokrycie
kosztów świadczeń pomocy technicznej.

Bagaż i cargo

Ochrona przedmiotów osobistych oraz środków obrotowych od utraty lub zniszczenia w codziennym użytkowaniu oraz w podróży.

OC posiadacza nieruchomości

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania nieruchomości.

Podróż

Całoroczne ubezpieczenie obejmujące prywatne i służbowe podróże zagraniczne.

OC obowiązkowe zawodu

Obowiązkowe ubezpieczenie OC np. lekarza, zarządcy nieruchomości, architekta.

Produkty transportowe

Ubezpieczenie przewożonego mienia. OC przewoźnika, CARGO.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z UBEZPIECZENIA

firmy?

Ubezpieczenie działalnosci gospodarczej w kompleksowy sposób pozwalaja zabezpieczyć mienie firmy oraz jej interesy na wypadek wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń.
Zadbaj o ochronę życia i zdrowia – Twojego i Twoich pracowników

LOKALIZACJA

ul.Staromostowa 3A
30-506 Kraków

ZADZWOŃ

12 296 35 30

NAPISZ

biuro@ubezpieczenia-glowacki.pl
lub skorzystaj z formularza

ZADZWOŃ DO NAS

12 296 35 30

LUB NAPISZ

biuro@ubezpieczenia-glowacki.pl

SPRAWDŻ NASZ ADRES

ul.Staromostowa 3A
30-506 Kraków