DOM I MIESZKANIE

Dbamy o miejsce, w którym mieszkasz.

Ogień i zdarzenia losowe

Ubezpieczenie obejmuje uszkodzenie mienia na skutek najczęstszych zdarzeń losowych np. pożaru, huraganu.

Kradzież

Ubezpieczenie obejmuje kradzież mienia jak również zniszczenie przy próbie włamania oraz wandalizm.

Dom w budowie

Ubezpieczenie nieruchomości w trakcie prac budowlanych.

Domek letniskowy

Ubezpieczenie nieruchomości służącej celom rekreacyjnym lub wypoczynkowym.

NNW

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków z możliwością rozszerzenia o zachorowanie na nowotwór.

Home Assistance

Pomoc interwencyjna specjalisty, np. ślusarza, hydraulika, serwisanta sprzętu komputerowego, biurowego, AGD, RTV.

Medical Assistance

Wsparcie w przypadku wystąpienia nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, np. wizyta lekarza, pielęgniarki, dowóz leków.

SOS Assistance

Pomoc w przypadku zniszczenia nieruchomości na skutek zdarzeń losowych np. lokal zastępczy, dozór mienia, transport.

OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania nieruchomości lub czynności życia prywatnego.

OC najemcy

Ochrona w sytuacji, gdy najemca wynajmujący ubezpieczone mieszkanie, zniszczy lub uszkodzi mienie osoby trzeciej.

OC posiadacza nieruchomości

Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania nieruchomości.

Bagaż

Ubezpieczenie obejmuje utratę, zniszczenie lub uszkodzenie bagażu w trakcie podróży na całym świecie.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z UBEZPIECZENIA

domu i mieszkania?

Ubezpieczenia domu i mieszkania pokrywają szkody związane ze zdarzeniami losowymi, zwanymi ubezpieczeniami od ognia i innych zdarzeń losowych, jak również kradzieży i dewastacji.

Ubezpieczenie domu i mieszkania zapewni Ci kompleksową ochronę domów i mieszkań wraz z ich wyposażeniem, budynków i budowli znajdujących się na terenie posesji oraz życia i zdrowia osób przebywających we wspólnym gospodarstwie domowym.

LOKALIZACJA

ul.Staromostowa 3A
30-506 Kraków

ZADZWOŃ

12 296 35 30

NAPISZ

biuro@ubezpieczenia-glowacki.pl
lub skorzystaj z formularza

ZADZWOŃ DO NAS

12 296 35 30

LUB NAPISZ

biuro@ubezpieczenia-glowacki.pl

SPRAWDŻ NASZ ADRES

ul.Staromostowa 3A
30-506 Kraków